Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur. Nazwa zespołu wywodzi się od łacińskiego czasownika jubilare, które oznacza „krzyczeć z radości”. W strukturze każdej społeczności znajdują się tzw. grupy marginalizowane, czyli żyjące na marginesach społeczeństwa, nieomal niewidzialne za różnorakimi barierami społecznymi, ekonomicznymi czy kulturowymi. Jubilo dąży do przełamywania tych barier poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język ciała, głosu, muzyki i przestrzeni. W ramach długotrwałych projektów Jubilo interweniuje poprzez reintegrację, w której międzyludzkie relacje są nieustannie budzone i przebudzane podczas pracy odbywającej się nie tylko na sali teatralnej, ale też w trakcie warsztatów „w terenie” czy nawet dzięki angażowaniu się w codzienne życie danej społeczności.

Od czasu swojego powstania w 2011 roku, zespół Jubilo współpracował z wieloma grupami i organizacjami na terenie Wrocławia, w tym z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i umysłowo (Stowarzyszenie Świat Nadziei), z polskimi dziećmi pochodzenia romskiego (Romani Bacht) oraz rumuńskimi dziećmi pochodzenia romskiego (Stowarzyszenie Nomada). W maju 2011, w Teatrze Pieśń Kozła, Jubilo zaprezentowało pokaz pracy zatytułowany W poszukiwaniu języka radości. Latem tego samego roku członkowie zespołu odbyli wyprawę do Bośni i Hercegowiny, aby uczestniczyć w pokojowym marszu Mars Mira upamiętniającym rzeź w Srebrenicy z 1995 roku oraz by prowadzić warsztaty dla kobiet i dzieci uchodźców przesiedlonych do okręgu w Tuzla. Od marca 2013 Jubilo współpracuje z Instytutem Grotowskiego w ramach programu BodyConstitution. Aktorzy Jubilo wraz z zaproszonymi gośćmi rozpoczęli etap poszukiwań w obrębie treningu i praktyki ruchowej oraz wokalnej aktora w celu przełożenia ich na wspólny język wypowiedzi, używany w trakcie sesji pracy i spotkań Poszukiwania te skupiają się na eksplorowaniu przestrzeni pomiędzy performatywnym językiem wypowiedzi teatralnej a ludzkim językiem artystycznego spotkania.

Strona internetowa grupy Jubilo: www.jubiloproject.com

Daniel Han

Daniel Han urodził się w USA. Studiował na Uniwersytecie Northwestern (Illinois, USA), gdzie uzyskał tytuł licencjata oraz na Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania), zdobywając tytuł M.A. Acting in Physical Theatre. Edukację artystyczną kontynuował, studiując w Teatrze Pieśń Kozła we Wrocławiu. Łącząc doświadczenia aktorskie z praktyką Taekwon-do oraz grą na skrzypcach, uczestniczył w projektach filmowych, teatralnych oraz performatywnych w Ameryce Północnej oraz Europie – m.in. w uhonorowanej w 2007 roku nagrodą Jeff produkcji Equus (RedTwist Theatre) oraz spektaklu Suzan-Lori Parks’ 365 Days/365 Plays. Od roku 2010 aktor i uczestnik poszukiwań teatralnych Studia Matejka, istniejącego przy Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu i prowadzonego przez Mateja Matejkę. Jako aktor Studia Matejka współpracował m.in. z Milanem Kozankiem (Artyci Dance Company) i Vivien Wood (DV8), a także współtworzył spektaklAwkward Happiness or Everything I Don’t Remember About Meeting You(Niezręczne szczęście lub wszystko, czego nie pamiętam z naszych spotkań). Jako artysta „Odra Ensemble”,projektu realizowanego przy współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, występował w spektaklu We Will Leave Only Bone: Reflections of Eurydice. Lider i współzałożyciel Jubilo – międzynarodowego zespołu, którego działalność stanowi artystyczną interwencję i protest przeciwko społecznemu wykluczeniu. W swoich działaniach artystycznych członkowie Jubilo wykorzystują przede wszystkim język ciała i dźwięku. Wśród zrealizowanych przez zespół Jubilo przedsięwzięć znajdują się m.in. projekty z udziałem młodzieży niepełnosprawnej umysłowo i fizycznie, zajęcia z dziećmi pochodzenia romskiego oraz warsztaty dla uchodźców i ofiar rzezi w Srebrenicy z 1995 roku (Bośnia i Hercegowina). W latach 2010–2011 lider międzynarodowej grupy projektu „Brave Kids” podczas Brave Festival (Wrocław). Prowadził warsztaty dla aktorów oraz tancerzy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Grecji oraz Bośni i Hercegowinie. Laureat stypendium Fundacji Fulbrighta, które w latach 2011–2012 realizował w Instytucie Grotowskiego; stypendium to zostało przedłużone na sezon artystyczny 2012/2013.

Czytaj dalej

Diego Pileggi

Diego Pileggi jest aktorem i reżyserem włoskiego pochodzenia. W 2009 ukończył studia aktorskie MA Acting prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu; w 2007 ukończył także studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Diego ma wieloletnie doświadczenie w teatrze tańca, ruchu, Kendo oraz grze na klarnecie. Uczył się od takich mistrzów jak Marcello Magni, Mamadou Dioume, Michele Abbondanza, Chiara Michelini czy Lorenzo Lutteri. Założyciel grupy teatralnej Il Giardino delle Ore w północnych Włoszech; przez kilka lat pracował również jako lalkarz w teatrze Teatro dei Burattini w Como. Lider projektu Oistros, badań teatralnych prowadzonych latem 2009 w Salento wokół rytuału tarantismo (Pizzica) oraz późniejszych poszukiwań i pracy nad pieśniami liturgicznymi, pieśniami pracy oraz walką na noże. Diego jest jednym z aktorów i współzałożycieli zespołu teatralnego Odra Ensemble, powstałego przy współpracy z Teatrem Pieśń Kozła; ich pierwszy spektakl Po nas tylko kości: Refleksje Eurydyki miał swoją premierę w marcu 2013. Od początku 2013 Diego współpracuje z Instytutem Grotowskiego jako współzałożyciel i lider artystyczny Jubilo, projektu teatralnego adresowanego do mniejszości kulturowych we Wrocławiu i za granicą. W ostatnich latach Jubilo podejmowało dialog z różnymi społecznościami i grupami: Romami z Rumunii, polskimi dziećmi romskimi, osobami niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie, bośniackimi uchodźcami (kobiety i dzieci). Obecnie Diego rozwija własną pracę pedagogiczną i artystyczną poprzez prowadzenie warsztatów oraz sesji pracy we współpracy z innymi artystami teatru na szczeblu międzynarodowym.

Czytaj dalej

Studio Jublilo
Studio Jublilo
Studio Jublilo
Studio Jublilo
Studio Jublilo
Studio Jublilo
Studio Jublilo
Studio Jublilo