Studio Kalari to pierwszy w Polsce ośrodek, którego celem jest popularyzowanie południowoindyjskiej sztuki walki – kalarippajattu.

Działalność Studia obejmuje prowadzenie regularnych treningów i kilkudniowych warsztatów, organizowanie wykładów i spotkań z nauczycielami, a także badaczami i artystami, dla których sztuki walki stanowią przedmiot badań lub są jedną z inspiracji w ich pracy twórczej.

Studio prowadzić będzie także archiwum gromadzące wydawnictwa, publikacje i materiały audiowizualne poświęcone kalarippajattu oraz innym indyjskim sztukom walki i ich związkom ze sztukami performatywnymi.

Studio Kalari działa pod auspicjami Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, w którym okazjonalne warsztaty i treningi południowego stylu kalarippajattu organizowane są od 2006 roku. Twórcami Studia są Sankar Lal Sivasankaran Nair i Justyna Rodzińska-Nair.

Strona internetowa Studia Kalari: www.studiokalari.art.pl

Justyna Rodzińska-Nair

Wrocławianka, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; autorka pracy magisterskiej na temat kalarippajattu i sztuk performatywnych. Od 2004 roku związana z Instytutem Grotowskiego (do 2007 roku Ośrodkiem), początkowo jako uczestniczka warsztatów artystycznych, wolontariuszka i tłumaczka, a od 2005 roku jako koordynatorka warsztatów i projektów międzynarodowych. Południowy styl indyjskiej sztuki walki kalarippajattu uprawia od 2005 roku i od tego czasu co roku trenuje kilka tygodni/miesięcy w Indiach. Ćwiczyła w Thiruvananthapuram pod kierunkiem Jayachandrana Naira (Kerala School of Martial Arts), Thankappana Assana i Ajitha Kumara (Maruthi Marma Chikilsa Kalari Sangham and Ayurveda) oraz Ashokana Kutappana (Anjaneya Kalari Sangam). Na co dzień ćwiczy pod kierunkiem Sankara Lala Sivasankarana Naira. Współprowadzi treningi i warsztaty. Współzałożycielka Studia Kalari.

Czytaj dalej

Sankar Lal Sivasankarain Nair

Sankar Lal Sivasankaran Nair pochodzi z Thiruvananthapuram (Kerala, Indie). Południowy styl kalarippajattu trenuje od 1990 roku. Do jego mistrzów należeli: Tirupuram C. Madhavan (Anjaneya Kalari Sangham), Jayachandran Nair (Kerala School of Martial Arts) oraz Thankappan Assan i Ajith Kumar (Maruthi Marma Chikilsa Kalari Sangham and Ayurveda), a obecnie – Raja Gopalan Assan. Jest także dyplomowanym masażystą ajurwedyjskim – zabiegów i masaży ajurwedyjskich uczył się w Thiruvananthapuram w latach 1999–2008 (m.in. w Instytucie Studiów Ajurwedyjskich, gdzie ukończył profesjonalny kurs Ayurveda Panchakarma; w Maruthi Marma Chikilsa Kalari Sangham & Ayurveda, a także w prywatnych poradniach lekarzy ajurwedyjskich – P.S. Sharmy i B.S. Jacoba z Somatheeram Resort). Pracował też jako terapeuta w Sivam Ayurvedic Specialty Hospital. W latach 2005–2008 współpracował z indyjską grupą teatralną Milón Méla, współprowadząc liczne warsztaty i występując na festiwalach w Indiach i Europie. Od 2008 roku mieszka we Wrocławiu. Uczy południowego stylu kalarippajattu (prowadzi regularne zajęcia we Wrocławiu oraz warsztaty w Polsce i za granicą: w Finlandii, Francji, Niemczech, Rosji, Włoszech) i wykonuje masaże ajurwedyjskie (ayurvedam.pl). Współzałożyciel Studia Kalari, działającego przy Instytucie Grotowskiego i uczestniczącego w programie badawczym BodyConstitution.

Czytaj dalej

Trening kalaripajattu, Bologna 2011Trening kalaripajattu, Bologna 2011Trening kalaripajattu, Szkoła Letnia 2011Trening kalaripajattu, Szkoła Letnia 2011