Koordynacja projektu BodyCONSTITUTION:

Izabela Młynarz: iza@grotowski-institute.art.pl