Actor’s Atelier – nowy projekt w ramach BodyConstitution

2018-03-262021-08-31

Paryż – Lizbona – Stambuł – Wrocław

Actor’s Atelier to trzyletni projekt, realizowany w ramach programu BodyConstitution, dzielący się na trzy roczne cykle pracy warsztatowej, prowadzonej jednocześnie w kilku ośrodkach partnerskich w latach 2018–2021.

Każdego roku, w każdym ośrodku grupa 14 uczestników weźmie udział w 4–5 sesjach. Każda z sesji będzie złożona z kilkudniowego programu treningowego prowadzonego przez liderów, którzy regularnie współpracują z Instytutem Grotowskiego. W pierwszym cyklu (2018/2019) program będzie realizowany w Paryżu, Lizbonie i Stambule. Poza sesjami prowadzonymi w tych miejscach odbędzie się specjalna, wieńcząca cykl wspólna sesja trzech grup w lipcu 2019 roku w siedzibach Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu i w Brzezince.

Jedną z najważniejszych idei BodyConstitution, stanowiącej podstawę projektu Actor’s Atelier, są wskazanie i połączenie dwubiegunowości obecnej w praktyce aktora: od instrumentalnego użycia do podmiotyzacji ciała; od posiadania ciała („mam ciało”) do „bycia ciałem” („jestem moim ciałem”). Projekt skupia się na kompleksowym, holistycznym treningu fizycznym i wokalnym, jego problemach oraz autodydaktyce, na otwarciu się na nowe źródła pracy teatralnej oraz innowacyjnej metodyce pracy aktora nakierowanej na jego samorozwój ze szczególnym uwzględnieniem autodiagnozy oraz umiejętności komunikacji procesu aktorskiego. Jedno z głównych założeń projektu to przekonanie, że rozwój twórczych metod pracy artystycznej możliwy jest przede wszystkim dzięki nieustannemu konfrontowaniu wyuczonych technik z doświadczeniami, bogactwem i różnorodnością metod wypracowanych przez pedagogów i artystów z innych tradycji oraz kręgów kulturowych.

Actor’s Atelier skierowane jest do osób pragnących w istotny sposób rozpoznać swój warsztat aktorski w zderzeniu z technikami preekspresywnymi oraz tradycjami wokalnymi, które są wciąż ignorowane czy po prostu nieznane jako źródłowy materiał aktorski. Szczegółowe informacje na temat naboru i harmonogramu sesji w roku 2018/2019 podane będą w języku angielskim w opisach sesji w każdym z miast.