Ives Lebreton

Ives Lebreton urodził się w Paryżu w 1946 roku. W latach 1962–1966 uczył się gry na instrumentach klasycznych (gitara, fortepian i wiolonczela). W latach 1963–1966 studiował grafikę i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, a w 1964–1969 studiował mim cielesny w szkole Etienne’a Decroux w Paryżu. W latach 1969–1975 założył i prowadził w Danii Theatre Atelier Studio 2 przy Interskandynawskim Laboratorium Teatralnym Sztuki Aktora. W 1976 roku wyjechał do Paryża, gdzie założył Théâtre de l’Arbre. W 1981 roku przeniósł Théâtre de l’Arbre do Toskanii, gdzie dwa lata później, w odnowionym starym gospodarstwie, stworzył Międzynarodowy Ośrodek Edukacji, Badań i Twórczości Teatralnej l’Albero.

Więcej informacji: www.yves-lebreton.com