Seminarium↗2014

11 kwietnia {piątek}

11:30
Sala Studyjna, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Spotkania przeciwstawień

Warsztaty prowadzone przez Mateja Matejkę

 

Kontakt i zgłoszenia

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 1 kwietnia 2014 na adres Izabeli Młynarz: iza@grotowski-institute.art.pl. Odpowiedzi zostaną przesłane w ciągu kilku dni od daty otrzymania zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty w językach polskim i angielskim

Koszt trzydniowego warsztatu: 200 zł

Spotkania przeciwstawień

Podczas sesji zajmiemy się „sprzecznościami” traktowanymi jako źródło poszukiwań aktora. Sprzeczności nie są ograniczeniem, ale otwierają drzwi do wewnętrznych, pierwotnych źródeł ciała przez równoczesne skupienie się na przeciwstawnych ideach. Świat jest dynamiczną syntezą sprzeczności, poprzez które aktor jest w stanie dotrzeć do swojej wewnętrznej istoty. W ramach modelu laboratoryjnego, który cechuje dążenie do zniesienia granic między technikami tańca, teatru i ruchu, chcemy wyzwolić potencjał początków, miejsc, gdzie rodzi się działanie.

Matej Matejka

Lider i założyciel Studia Matejka, studiował aktorstwo w Państwowym Konserwatorium w Bratysławie (Słowacja), a następnie na Uniwersytecie JAMU w Brnie (Czechy). W latach 2000–2005 był aktorem praskiego studia teatralnego Farma v Jeskyni, współtworząc następujące projekty i przedstawienia: Sonety ciemnej miłości, Podróż na stację oraz Sclavi/Pieśń Emigranta.Od roku 2005 współpracuje z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, gdzie zajmuje się badaniem ekspresji fizycznej w teatrze. Jest też aktorem i liderem treningu fizycznego w Teatrze ZAR.