Seminarium↗2014

11 kwietnia {piątek}

11:30
Sala Teatru ZAR, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Spotkania Dwóch Ścieżek

Warsztaty prowadzone przez Przemysława Błaszczaka i Jakuba Gontarskiego

 

Kontakt i zgłoszenia

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 1 kwietnia 2014 na adres Izabeli Młynarz: iza@grotowski-institute.art.pl. Odpowiedzi zostaną przesłane w ciągu kilku dni od daty otrzymania zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty w językach polskim i angielskim

Koszt trzydniowego warsztatu: 200 zł

Spotkania Dwóch Ścieżek

„Spotkanie Dwóch Ścieżek” to autorskie warsztaty Przemysława Błaszczaka i Jakuba Gontarskiego – liderów Studia Dwóch Ścieżek działającego w ramach programu badawczego BodyConstitution. W codziennej pracy studia podejmowane są zagadnienia związane z fizycznością:

  • centrum (lub centra),
  • balans rozumiany zarówno jako pozostawanie w równowadze, jak i utrata równowagi,
  • dystans,
  • relacja (między partnerami oraz w przestrzeni),
  • rytm,

a także zagadnienia etyczne:

Jakub Gontarski

Jakub Gontarski jest absolwentem Wrocławskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych 13. Zainicjował program „Struna Ciała”, w której kierunkami pracy są ekspresja, obecność, dramaturgia, kreatywność w sztukach walk na ścieżce wojownika-perfomera. Podróżuje do Brazylii, aby czerpać żywą inspirację, dokumentować wyprawy i brać czynny udział w rytuałach candomblé. Współtworzył spektakle Animan – I am thatDom Wariatów i wiele innych. Improwizuje ruchowo na scenie z muzyką na żywo.

Przemysław Błaszczak

jest aktorem, od 1995 roku związanym z Instytutem Grotowskiego. W latach 1996–1999 pracował w Teatrze Pieśń Kozła pod kierownictwem Grzegorza Brala (udział w spektaklu Pieśń kozła – dytyramb). W latach 2002–2003 przygotował własny monodram Ecce Homo. Od 2004 roku jest aktorem Teatru ZAR. Uczestniczył w projekcie „Ewangelie dzieciństwa”. Występuje w dwóch częściach tryptyku Ewangelie dzieciństwa oraz w nowym spektaklu Teatru ZAR, Armine, Sister.