Seminarium↗2014

13 kwietnia {niedziela}

18:00
Sala Studyjna, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Techniki źródłowe w treningu aktora

Dyskusja  z udziałem Jeana-Marie Pradiera i  Jarosława Freta

Rozmowa prowadzona w językach polskim i angielskim

Wstęp wolny

Jarosław Fret

Jarosław Fret jest założycielem i liderem Teatru ZAR, reżyserem, aktorem, dyrektorem Instytutu Grotowskiego, wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filii we Wrocławiu, przewodniczącym Rady Kuratorów i kuratorem ds. teatru Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999–2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich.

Jean-Marie Pradier

jest emerytowanym profesorem Wydziału Teatralnego Uniwersytetu Paris VIII, a wcześniej jego dziekanem. Doktor psychologii i literatury, teatrolog. Pracę naukową rozpoczął w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Tuluzie, równocześnie pracując z eksperymentalną grupą teatralną i zajmując się psychiatrią. Prowadził badania w irackim Kurdystanie; wydalony z kraju przez władze tureckie za podjęcie tematu kurdyjskiego ruchu wyzwolenia narodowego. Przez pięć lat pracował w Urugwaju, gdzie założył Teatro Laboratorio de Montevideo, a następnie wykładał na Uniwersytecie w Rabacie.