Seminarium↗2015

23 kwietnia {czwartek}

17:00
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

Aktywność fizyczna aktorów ruchu z perspektywy rehabilitacji sportowej

Wykład Piotra Bursiewicza

W języku polskim z tłumaczeniem na język angielski

Wstęp wolny

Aktywność fizyczna aktorów ruchu z perspektywy rehabilitacji sportowej

Aktor w ruchu jest nie tylko artystą występującym przed publicznością, lecz także sportowcem. Dlatego powinien być świadomy określonych procesów i metod z zakresu treningu, odnowy biologicznej i kompensacji powysiłkowej. Ich zrozumienie może zminimalizować kontuzje i dolegliwości bólowe, a nawet zapobiec ich powstawaniu. Zagadnienia poruszane podczas wykładu dotyczyć będą złożoności aktywności fizycznej aktorów, sposobów zmniejszenia przeciążenia wynikającego z intensywnych ćwiczeń oraz form kompensacji po wysiłku.

Piotr Bursiewicz

Piotr Bursiewicz jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada ponadtrzydziestoletnie doświadczenie z zakresu masażu sportowego i rehabilitacji sportowej, pracuje z reprezentantami różnych dyscyplin. Opracował nowatorski system pracy z pacjentem opierający się na 3 kluczowych elementach: szczegółowej diagnostyce, indywidualnie dobranych zabiegach terapeutycznych i edukacji w zakresie świadomości ciała i autoterapii. Odbył szkolenia m.in. w RPA, Tajlandii, Niemczech, Czechach, Chinach i Brazylii.