Seminarium↗2015

26 kwietnia {niedziela}

17:00
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

Atleta serca

Pokaz pracy Maria Barzaghiego z Teatro dell’Albero 

W języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

Wstęp wolny

Atleta serca

Poprzez kathakali aktor-tancerz Mario Barzaghi „wyraża widzialną poezję”. Epicka historia zbiega się tu z epickim charakterem treningu, któremu poddany jest wykonawca.

Mario Barzaghi

Mario Barzaghi urodził się w 1954 roku w Mediolanie. W latach 1974–1981 kształcił się jako aktor w zespole TEATER 7. Był aktorem w Teatro Tascabile di Bergamo (1981–1994). W tym okresie powstał pokaz pracy Atleta serca oraz spektakl Boskie fragmenty podróży do Piekieł. Barzaghi kształcił się także jako aktor-tancerz kathakali u mistrza Johna Kalamandalama, z którym występuje w Europie i w Indiach. Prowadzi intensywną działalność pedagogiczną, wykładając na uniwersytetach we Włoszech i za granicą.