Seminarium ↗2016

4 kwietnia {poniedziałek}

17:0019:30
Sala Studyjna, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Punkt newralgiczny

Pokaz pracy Jakuba Gontarskiego ze Studia Dwóch Ścieżek

4/04/2016 {poniedziałek} 17:00–19:30

Studio Na Grobli, Sala Studyjna

Wstęp wolny

W języku polskim z tłumaczeniem na język angielski

Punkt newralgiczny

Punkt newralgiczny podejmuje temat dramaturgii ruchu, ekspresji oraz obecności performera, a także kontroli na poziomach psychofizycznych. To cielesne, żywe pytania będące specyficznym dialogiem pomiędzy tym, co ukształtowane, a tym, co kształtuje się w procesie konstytuowania performera. Statyka oraz forma są jedynie pomostem, nośnikiem przenoszącym tego, który działa, do stanów newralgicznych.
Jakub Gontarski

Podczas pokazu zaprezentowana zostanie muzyczność capoeiry, będąca inspiracją Studia Dwóch Ścieżek w procesie treningu głosu i rytmu.

Studio Dwóch Ścieżek

Studio Dwóch Ścieżek, w oparciu o doświadczenia liderów Studia w zakresie sztuk walki, Przemysława Błaszczaka (aikido) i Jakuba Gontarskiego (capoeira), podjęło poszukiwania treningu, w którym najważniejsza są idee konfrontacji i pogłębionego rozumienia funkcji treningu w pracy studyjnej. Pierwszy etap pracy skoncentrowany był na „dwóch ścieżkach” – dwóch odmiennych tradycjach ruchowych, japońskiej i brazylijskiej, oraz stanowił próbę znalezienia obszaru wspólnego, z którego czerpać mógłby performer czy ogólniej „człowiek praktykujący”.

Jakub Gontarski

jest absolwentem Wrocławskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych 13. Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona (AZS-AWF Wrocław). Certyfikowany trener personalny oraz trener ruchu pod kierunkiem Steve’a Maxwella (USA). Twórca warsztatów Struna ciała i Bojowy partnering, skupionych na takich zagadnieniach jak: ekspresja, obecność, dramaturgia, kreatywność w sztukach walki na ścieżce wojownika-performera. Podróżuje do Brazylii, aby dokumentować wyprawy i brać czynny udział w rytuałach candomblé. Współtworzył m.in.