Seminarium ↗2016

9 kwietnia {sobota}

20:3023:00
Sala Studyjna, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32

Metoda Tomoe butō

Wykład i pokaz pracy. Po wykładzie połączonym z pokazem pracy odbędzie się projekcja dokumentalnych materiałów filmowych o zespole.

9/04/2016 {sobota} 20:30-23:00
Studio Na Grobli, Sala Studyjna

Wstęp wolny

W języku japońskim z tłumaczeniem na języki polski i angielski

Metoda Tomoe butō

W japońskiej świadomości głęboko zakorzenione jest postrzeganie ciała przez pryzmat jego bliskiego związku z naturą – ciała ludzkiego i jego otoczenia nie można analizować w odosobnieniu. Wykład połączony z pokazem pracy Tomoe Shizune & Hakutobojest refleksją na temat przyszłych dróg wymiany kulturowej i kulturalnej pomiędzy Wschodem a Zachodem.

Zespół Tomoe Shizune & Hakutobo

Zespół Tomoe Shizune & Hakutobo powstał w 1987 roku. Prowadzi go Tomoe Shizune, który odpowiada za reżyserię, choreografię, muzykę i oprawę plastyczną wszystkich spektakli zespołu. Mistrz Tomoe jest jedynym uczniem twórcy butō, Hijikaty Tatsumiego, który wiernie kontynuował, a następnie rozwinął tę formę sztuki, tworząc metodę Tomoe butō, pierwszą w Japonii wszechstronną współczesną metodę sztuki scenicznej. Zespół współpracował z artystami reprezentującymi inne gatunki, m.in.