Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa

Proces prób w Teatrze Attis nie polega na realizacji dramatycznej koncepcji; jest przygodą podczas podróży do pejzażu pamięci, poszukiwaniem zagubionych kluczy jedności ciała i mowy, słowa jako naturalnej jedności.
Heiner Müller, Berlin 1987

Pokaz pracy stanowi wprowadzenie do znanej i cenionej metody Theodorosa Terzopoulosa, nauczanej w międzynarodowych akademiach i szkołach teatralnych oraz uniwersytetach, która inspiruje aktorów na całym świecie. To intensywny trening psychofizyczny dla aktorów, bazujący na kontroli oddechu, w którym oddech, a nie ciało ludzkie, staje się centralnym elementem teatralnej kreacji.

Zaprezentowane zostaną główne elementy metody:

  • kontrola oddechu przeponowego
  • techniki autokoncentracji
  • świadomość i aktywacja osi ciała i centrum ciała
  • całkowita aktywacja rezonatorów
  • emancypacja głosu
  • rozwój wytrzymałości fizycznej i psychicznej
  • rytmiczna interpretacja tekstu (tragedia starogrecka i teksty klasyczne)