Testy progresywne jako forma oceny wpływu ćwiczeń na układ ruchu

Wieloletnie doświadczenie w pracy rehabilitanta i coacha sportowego uświadomiło mi wagę oceny sprawności motorycznej każdej osoby podejmującej aktywność fizyczną. Zauważyłem, że nie jest możliwe właściwe planowanie treningu (zawodowego i amatorskiego), nie mówiąc o uczestniczeniu w nim, bez wcześniejszego dokonania wszechstronnej oceny sprawności układu ruchu.

Ludziom wydaje się, że ćwicząc, biorąc udział w zajęciach sportowych czy trenując, kształtują sprawność motoryczną. A tymczasem to właśnie sprawność motoryczna jest wykorzystywana do wykonywania ćwiczeń w danej dyscyplinie sportowej. Jeśli podejmiemy aktywność fizyczną bez przygotowania motorycznego, nabawimy się kontuzji, bólu itd.

Każde urządzenie poddawane jest regularnym przeglądom, podczas których wykrywane są usterki poszczególnych układów, a następnie naprawiane. Człowiek jest biomaszyną, czyli pewnego rodzaju urządzeniem. Dlatego wymaga regularnego przeglądu i usuwania wad, które występują podczas jego eksploatacji. Czy podejmowana spontanicznie aktywność fizyczna lub treningi będą w stanie takie usterki wyeliminować? Jakie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie podstawowych testów służących do oceny sprawności motorycznej układu ruchu i jakie należy podejmować działania, żeby ustrzec się kontuzji, utrzymać sprawność fizyczną i cieszyć się zdrowiem?